ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ

     ບໍລິສັດ ລາວຊູມ ດີຈິຕອນ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດ ອອກແບບແລະ ພັດທະນາການໃຫ້ບໍລິການໃນຮູບແບບດີຈີຕອນ ທັງເບື່ອງໜ້າ ແລະ ເບື່ອງຫຼັງ ດ້ວຍທີມງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາລະບົບ ແລະ ການບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ. ລາວຊູມ ເປັນສື່ການຕະຫຼາດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານ ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າເຂົ້າເຖີງທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນຮູບແບບດີຈີຕອນ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຄວາມຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດໄດ້ໄວ້ຂື້ນ.

JOB OPENINGS


   ພະນັກງານ ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ   ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ນະຄອນຫຼວງ ລາຍລະອຽດຂອງໜ້າວຽກ :   ພົບປະລູກຄ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການໃຫ້ບໍລິການຂອງ Laozoom,​ ຕາມລູກຄ້າກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຮູບພາບ, ເບີໂທຕິດຕໍ່ປະສານງານ ຕາມແບບຟອມທີ່ກຳນົດໄວ້.ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານ ກ່ຽວກັບການຕອບຮັບ (Feedback) ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າຫຼັງຈາກພົບປະ ຫຼື ນຳສະເໜີສິນຄ້າ, ການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ. ຄິດຄົ້ນ ແລະ ອອກແບບການໃຫ້ບໍລິການໃໝ່ໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າປະຊຸມປຶກສາຫາລືປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ ຫຼື ພົບບັນຫາເລັງດ່ວນ ປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນວຽກງານອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຈາກ ຫົວໜ້າສາຍງານ   ເງື່ອນໄຂໃນການຮັບສະໝັກ   ລະດັບການສຶກສາຈົນ ຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິຍາຕິ – ການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ , ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່,  ຖ້າມີປະສົບການ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດມີທັກສະໃນການສຶ່ສານເກັ່ງ, ມີຄວາມສາມາດນຳສະເໜີການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ສິນຄ້າໃຫ້ກັບລູກຄ້າມີຄວາມຮູ້ພື້້ນຖານທາງ ດ້ານພາສາອັງ (ອ່ານ ແລະ ຂຽນ)ສາມາດນຳໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ (Word, Excel, Email)ມີພາຫະນະເປັນຂອງຕົງເອງ  

BENEFITS PACKAGE

ເງິນເດືອນເງິນຄອມມິດຊັນ ຈາກການຂາຍ (Sale Commission)ເງິນນໍ້າມັນລົດ   ສົນໃຈສະໝັກ ສົ່ງເອກະສະໝັກ ຫຼື CV ທາງ Email ຫຼື WhatsApp ດັ່ງລຸ່ມນີ້ Email : pphanawouth@yahoo.com   WhatsApp: 020 7780 0688  
Job Category: ການຂາຍ ການຕະຫຼາດ
Job Type: Full Time
Job Location: vientiane

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
Scroll to Top